+370 651 77710 info@realierdve.lt

Šiluma, kurią išspinduliuoja saulė, gali būti naudojama karšto vandens gamybai ir pastatų šildymui. Pirmuoju atveju reikalingi įrenginiai – saulės kolektoriai. Antruoju atveju visas pastatas yra tarsi saulės kolektorius.

Tuomet jis turi atitikti tam tikrus reikalavimus:

– įleisti saulės spindulius, kai reikia šilumos, ir sulaikyti, kai nereikia, – tai pasiekiama, tinkamai orientuojant pastatą;
– akumuliuoti saulės energiją – masyviose konstrukcijose sukaupti šilumą, kurią galima naudoti, kai saulė nešviečia;
– būti efektyvi saulės spindulių gaudyklė: surinkti kuo daugiau saulės energijos ir lėtai ją išsklaidyti. Tą daugiausia sąlygoja gera pastato šilumos izoliacija, sumažinanti šilumos nuostolius, bei efektyvi vėdinimo sistema.

Saulės architektūra integruoja energijos taupymo ir energijos gamybos principus į pastato koncepciją. Pastatas kuriamas taip, kad naudotų kuo mažiau energijos, o reikiamą jos kiekį paimtų iš supančios aplinkos. Saulės pastate energija gaminama naudojant saulės spinduliuotę, o papildomas šaltinis gali būti malkos, elektra, dujos, kt. Energija taupoma maksimaliai panaudojant dienos apšvietimą ir saulės šilumą. Saulės energijos naudojimas yra efektyvus, jei atsižvelgiama į tam tikras sąlygas:

– optimali pastato orientacija – išilgai ašies rytai – vakarai su galimu 30 laipsnių nukrypimu;
– pietinėje namo pusėje turi būti sukaupta 50 – 70% visų langų, o šiaurinėje – ne daugiau 10%, be to, pietiniai langai turi būti dvigubo įstiklinimo, šiauriniai – trigubi;
– pastatas turi būti gerai apšiltintas ir sandarus;
– gyvenamos patalpos turi būti pietinėje pusėje, pagalbinės – šiaurinėje;
– vidinės pertvaros, grindys turi būti gerų akumuliacinių savybių;
– būtini sudarantys šešėlį įrengimai ar kitos priemonės nuo perkaitimo vasarą.

Siekiant efektyviau išnaudoti saulės energiją vidutinėse platumose, gali būti naudojamas sezoninis saulės energijos akumuliavimas. Eksperimentinės sistemos veikia Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Olandijoje, Kanadoje.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus ir kitus saulės architektūros principus, galima sutaupyti 30-100% šildymui reikalingų lėšų netgi mūsų platumoje. Pastatų be šildymo sistemos yra pastatyta Švedijoje, Lindas miestelyje šalia Gioteburgo. Vienintelis šilumos šaltinis patalpoms yra saulės energija.

Info: LSEA