STR

El. paštas Spausdinti PDF


YPATINGI STATINIAI


NESUDĖTINGI (TARP JŲ LAIKINI) STATINIAI

STATINIO STATYBOS RŪŠYS

STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS PAGAL JŲ NAUDOJIMO PASKIRTĮ

STATINIO PROJEKTAVIMAS

STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ IR STATINIO EKSPERTIZĖ

Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka

GYVENAMIEJI PASTATAI

VIENBUČIAI IR DVIBUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI

VISUOMENINĖS PASKIRTIES STATINIAI

STATYBOS LEIDIMAS

TEISĖS EITI STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PAREIGAS ĮGIJIMO TVARKOS ir TERITORIJŲ PLANAVIMO SPECIALISTŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

YPATINGO STATINIO STATYBOS RANGOVO, STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS RANGOVO IR STATINIO EKSPERTIZĖS RANGOVO KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI, ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO ĮMONIŲ ATESTAVIMAS

NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas

STATYBOS PRODUKTŲ ATITIKTIES DEKLARAVIMAS

TECHNINIAI LIUDIJIMAI. RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

ESAMŲ STATINIŲ TYRIMAI

INŽINERINIAI GEOLOGINIAI (GEOTECHNINIAI) TYRIMAI

KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ REGLAMENTAI

ŽEMĖS DARBAI

STATYBOS DARBAI
 
STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

STATINIO AVARIJOS TYRIMAS IR LIKVIDAVIMAS


STATYBOS UŽBAIGIMAS

Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR GYVAVIMO TRUKMĖ

ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS „MECHANINIS ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS“

Esminiai statinio reikalavimai. gaisrinė sauga

ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“

Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“

ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS „ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS“
 

STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO PAGRINDAI

BETONINIŲ IR GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS

ALIUMININIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS

MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS

PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS. PAGRINDINĖS NUOSTATOS

MŪRINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS

Armocementinių konstrukcijų projektavimas

GAISRO TEMPERATŪRŲ VEIKIAMŲ GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS

BETONININIŲ IR GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ IŠ TANKIOJO SILIKATBETONIO PROJEKTAVIMAS

STATINIŲ KONSTRUKCIJOS. GRINDYS

LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS
 
Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos

Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo

PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO

Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai

DUJŲ SISTEMOS PASTATUOSE

ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui

STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA

SPECIALISTŲ, VYKDANČIŲ SAVIVALDYBIŲ VYRIAUSIŲJŲ ARCHITEKTŲ FUNKCIJAS, IR SPECIALISTŲ, ATLIEKANČIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĘ PRIEŽIŪRĄ, KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI IR ATESTAVIMO TVARKA

Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas.


 

© Reali erdvė nuorodos: Namų projektai | Namo projektas | Internetinės parduotuvės | Svetainių kūrimas.