Teisės aktai . KITI TEISĖS AKTAI

KITI TEISĖS AKTAI

El. paštas Spausdinti PDF
APIE STATINIŲ STATYBOS SKAIČIUOJAMŲJŲ KAINŲ NUSTATYMĄ

REKREACINIŲ TERITORIJŲ NAUDOJIMO, PLANAVIMO IR APSAUGOS NUOSTATAI

DĖL REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠO

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS LEIDIMŲ IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

Dėl informacijos apie teritorijų planavimo sąlygų, statinių projektavimo sąlygų sąvadų ir statybos leidimų išdavimą teikimo

REIKALAVIMŲ GAMTOTVARKOS PLANO TURINIUI APRAŠAS

NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS PAVYZDINIAI NUOSTATAI

STATINIŲ PROJEKTUOTOJŲ, STATYBOS RANGOVŲ, PROJEKTŲ AR STATINIŲ EKSPERTIZĖS RANGOVŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Dėl leidimų tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes bei statyti (griauti) statinius jų teritorijoje išdavimo tvarkos

ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO, ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO ARBA JŲ PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo

Dėl statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas ar vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui, profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo

PLANAVIMO SĄLYGŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI PARENGIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PLANAVIMO SĄLYGŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI PARENGIMO IR ŠIŲ DOKUMENTŲ DERINIMO MINISTERIJOJE BEI JAI PAVALDŽIOSE IR REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTOSE ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHITEKTŪROS POLITIKOS KRYPČIŲ APRAŠAS

 

© Reali erdvė nuorodos: Namų projektai | Namo projektas | Internetinės parduotuvės | Svetainių kūrimas.